Toll Plaza for Natchez-Vidalia Bridge (Date: 9-6-2011)